Cytech

Country

China

State

Jiangsu Province

Contact Info:

Macnica Cytech

Suite D1, 10/F, Huangpu Building, No. 2 Huangpu Road, Xuanwu District, Nanjing, Jiangsu Province, China.

Postal Code : 210016

Te l : (8625) 8481 0877

Fax : (8625) 8480 8023

Email:

Inquiry Email: inquiry@cytech.com

Sales Email: sales@cytech.com

Go to company’s contact page